Prašome rezervuoti vietą sanatorijoje iš anksto telefonu +370 313 53132 arba el. paštu info@draugyste.lt. Registratūros darbo laikas 08.00 – 19.00 val.

Atvykimas nuo 13:00 val., išvykimas iki 12:00 val.

Dėmesys pacientui, pilnavertis jo ištyrimas ir gydymas – sanatorijos veiklos kertinis akmuo. Sanatorijoje yra trys fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriai, kuriuose gydomi ligoniai, sergantys kraujotakos, nervų sistemos, kvėpavimo, virškinimo organų ir judamojo – atramos aparato ligomis.

Sanatorijoje dirba 11 aukščiausios ar pirmos kvalifikacinės kategorijos gydytojų, 11 kineziterapeutų ir ergoterapeutų, 26 medicinos slaugytojai ir masažuotojai.

Draugystės sanatorija teikia suaugusiųjų stacionarinės reabilitacijos II, pakartotinos ir palaikomosios reabilitacijos, ambulatorinės reabilitacijos gydymo paslaugas. Draugystės sanatorija yra sudariusi sutartis su Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Panevėžio, Klaipėdos teritorinėmis ligonių kasomis.

Atvykimo tvarka:

Reikiamų dokumentų tvarkymu rūpinasi pacientą medicininei reabilitacijai siunčiantis gydytojas ir pacientą informuoja apie TLK išduotą elektroninę pažymą, patvirtinančią, kad paciento gydymo išlaidos bus apmokėtos PSDF lėšomis. Elektroninė pažyma galioja 5 darbo dienas. Taip pat siunčiantis gydytojas išduoda išrašą iš medicininių dokumentų (forma 027/a), kurį būtina pristatyti atvykus reabilitacijai į sanatoriją. Sanatoriją pagal atitinkantį ligos profilį pacientas renkasi pats iš tokias paslaugas teikiančių įstaigų pagal savo pageidavimą, nepriklausomai nuo gyvenamosios arba gydymosi vietos.

Draugystės sanatorijoje teikiamos medicininės reabilitacijos paslaugos suaugusiems pagal šiuos ligų profilius:

Stacionarinė medicininė reabilitacija II

Pakartotina ir
Palaikomoji reabilitacija

Ambulatorinė reabilitacija I

Ambulatorinė reabilitacija II

Širdies ir kraujagyslių ligų

+

 

 

+

Nervų sistemos ligų

+

+

 

+

Judėjimo – atramos aparato ligų

+

+

+

+

Kvėpavimo sistemos ligų

+

 

+

+

Virškinimo sistemos ligų

+

 

+

+

Jonizuojančios spinduliuotės poveikio

 

+

Medicininei reabilitacijai priimami pacientai, kurie yra stabilios būklės, nekarščiuojantys. Jeigu Jūs po išrašymo iš ligoninės ar Universitetinės klinikos pasijutote blogai (sukarščiavote, sustiprėjo skausmai ar kt.), kreipkitės į savo šeimos gydytoją, kad jis pakartotinai įvertintų Jūsų būklę ir nuspręstų ar galite vykti medicininei reabilitacijai. Jums skirtas reabilitacinis gydymas neprarandamas, o tik nukeliamas vėlesniam laikui, kada pilnai pasveiksite. Jums tereikės kreiptis į teritorinę ligonių kasą dėl naujos pažymos.

Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo skyrimo tvarką reglamentuoja Sveikatos apsaugos ministro 2008 01 17 įsakymas Nr. V-50 “Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo”. Šį (su naujomis redakcijomis) ir kitus SAM ministro įsakymus galima rasti www.sam.lt. Kitą aktualią informaciją apie reabilitacinį gydymą galite rasti adresu: www.vlk.lt.