COVID-19

Due to the current situation with COVID-19, we temporarily do not accept customers from other countries.

Ze względu na obecną sytuację z COVID-19 tymczasowo nie przyjmujemy klientów z innych krajów.

В связи с текущей ситуацией с COVID-19 мы временно не принимаем клиентов из других стран.