Obowiązuje uprzednia rezerwacja pod numerem telefonu +370 313 53132 lub pod dresem e-mail info@draugyste.lt. Godziny otwarcia recepcji 08:00-20:00.

Uwaga dla pacjenta, pełnowartościowe zbadanie i leczenie to kamień milowy działalności sanatorium. W sanatorium czynne są trzy działy medycyny fizykalnej i rehabilitacji, gdzie są leczeni pacjenci z chorobami krążeniowymi, układu nerwowego, oddechowego, trawiennego i oporowo-ruchowego.

Sanatorium zatrudnia 11 pracowników najwyższej kategorii lub pierwszej kategorii kwalifikacyjnej, 11 kinezjoterapeutów i ergoterapeutów, 26 pielęgniarzy medycznych i masażystów.

Sanatorium Draugystė świadczy usługi rehabilitacji stacjonarnej II, rehabilitacji powtórnej i wspomagającej, rehabilitacji ambulatoryjnej dla dorosłych. Sanatorium Draugystė ma zawarte umowy z Regionalną Kasą Chorych w Wilnie, Kownie, Szawlach, Poniewieżu, Kłajpedzie.

Zasady zameldowania:

Niezbędne dokumenty załatwia lekarz kierujący pacjenta do rehabilitacji leczniczej, po czym informuje on pacjenta o wydaniu elektronicznego zaświadczenia RKC, potwierdzającego, że koszty leczenia pacjenta zostaną pokryte ze środków Funduszu Obowiązkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego. Zaświadczenie elektroniczne jest ważne przez 5 dni roboczych. Także lekarz kierujący wydaje wyciąg z dokumentów medycznych (Druk 027/a), który należy okazać po przybyciu do sanatorium. Pacjent wybiera sanatorium ze względu na profil choroby spośród placówek oferujących usługi tego rodzaju wedle własnego uznania, bez względu na miejsce zamieszkania lub miejsca leczenia.

Sanatorium Draugystė świadczy usługi rehabilitacji leczniczej dla dorosłych według następujących profili chorób:

Stacjonarna rehabilitacja lecznicza II

Rehabilitacja powtórna i wspomagająca

Rehabilitacja ambulatoryjna I

Rehabilitacja ambulatoryjna II

Choroby serca i naczyń

+

 

 

+

Choroby układu nerwowego

+

+

 

+

Choroby układu oporowo-ruchowego

+

+

+

+

Choroby układu oddechowego

+

 

+

+

Choroby układu trawiennego 

+

 

+

+

Skutki działania promieniowania jonizującego

 

+

Do rehabilitacji leczniczej przyjmowani są pacjenci w stanie stabilnym, bez gorączki. Jeśli pacjent po wypisaniu ze szpitala lub kliniki uniwersyteckiej poczuł się źle (gorączka, silniejsze bóle lub in.), powinien on zgłosić się do lekarza rodzinnego, aby lekarz powtórnie ocenił jego stan i podjął decyzję w sprawie możliwości odbycia rehabilitacji leczniczej. Skierowanie do leczenia rehabilitacyjnego nie traci ważności, jedynie zostaje przeniesione na późniejszy termin, po całkowitym wyzdrowieniu. Wystarczy pójść do Regionalnej Kasy Chorych i poprosić o wydanie nowego zaświadczenia.

Zasady przyznawania rehabilitacji leczniczej i leczenia sanatoryjnego reguluje rozporządzenie nr V-50 ministra ochrony zdrowia z dnia 17.01.2008 o organizacji rehabilitacji leczniczej i leczenia sanatoryjnego. To i inne rozporządzenia ministra ochrony zdrowia (z aktualnymi poprawkami) dostępne są na stronie: www.sam.lt. Pozostałe aktualne informacje dotyczące leczenia rehabilitacyjnego zamieszczone są na stronie: www.vlk.lt